Навчально-методична служба

  Навчально-методична служба – структурний підрозділ Державної реабілітаційної установи, який зосереджує свою роботу на:

  − забезпеченні системного та ефективного методичного супроводу процесу реабілітації
    як такого;

  − підвищенні кваліфікації фахівців установ соціальної реабілітації дітей з інвалідністю України.


Контакти

Адреса: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 4-А,
тел.: (0512) 47-45-15
тел./факс.: (0512) 47-45-19
Е-mail: dergkompleks@gmail.com


  Методичний супровід здійснюється за всіма напрямками реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності, а саме: корекційна педагогіка, ортопедагогіка, спеціальна психологія, соціальна реабілітація, фізична реабілітація.

  Ми співпрацюємо з провідними науковими установами, вищими навчальними закладами, центрами реабілітації дітей з інвалідністю, громадськими об’єднаннями тощо. Нами аналізуються, апробуються, втілюються в практику значна кількість корекційних методик, спрямованих на застосування в умовах різних реабілітаційних установ. Розробляються та видаються чисельні методичні матеріали, організовуються і проводяться конференції, семінари-практикуми, «круглі столи», майстер-класи тощо.

  Навчально-методична служба Державної реабілітаційної установи здійснює освітню діяльність щодо підвищення кваліфікації фахівців закладів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України № 285105 від 03.09.2013р.

  Щороку, за планами проведення курсів підвищення кваліфікації, фахівці установ соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та стаціонарних установ сфери управління Міністерства соціальної політики України можуть удосконалювати фаховий рівень своєї професійної підготовки. Курси проводяться для: керівників установ, методистів, учителів-реабілітологів, асистентів учителів-реабілітологів, практичних психологів, учителів-логопедів, вихователів соціальних по роботі з дітьми-інвалідами, фахівців із фізичної реабілітації.

  З 2016 року застосовуються нові організаційні форми проведення: дистанційна, очно-заочна та з виїздом у регіон проведення.

  По закінченні курсів слухачам видаються свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.