Служба соціальної реабілітації (абілітації)

  Служба соціальної реабілітації (абілітації) – структурний підрозділ Державної реабілітаційної установи, який зосереджує свою роботу на наданні дітям послуг з: ранньої, соціальної та психолого-педагогічної реабілітації дітей з інвалідністю, їх професійної орієнтації. Ці види реабілітації органічно доповнюються заходами з фізичної та медичної реабілітації.


Контакти

Адреса: м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 55,
тел.: (0512) 30-24-07
Е-mail: sluzhba.srdi@gmail.com


  У рамках вказаного комплексу реабілітаційних заходів проводиться:

  - обстеження дітей з інвалідністю щодо визначення найбільш оптимальних методів та прийомів роботи з ними;

  - психолого-педагогічна діагностика для виявлення та оцінки індивідуальних проблем розвитку дитини, визначення її адаптивних можливостей;

  - консультування дітей з інвалідністю та їх батьків у вирішенні психологічних, педагогічних, комунікативних, освітніх та соціальних проблем;

  - навчання самостійному орієнтуванню та пересуванню в навколишньому та побутовому середовищі;

  - навчання навичкам самообслуговування в побуті та навичкам побутової безпеки;

  - навчання дітей з інвалідністю навичкам користування комп’ютерною технікою, умінню орієнтуватися в інформації і використовувати її при вирішенні практичних завдань;

  - психолого-педагогічна корекція, що спрямовується на коригування психічних функцій, емоційно-вольової сфери особистості, комунікативних навичок та особистісних якостей і поведінки, розвиток творчих здібностей та надається необхідна логопедична допомога;

  - у дітей старшого шкільного віку визначаються можливості щодо подальшого вибору професійної чи трудової діяльності та надаються відповідні рекомендації.

  Фахівці-реабілітологи застосовують методики: М. Монтессорі, А. Петьо, Азарських, Г. Домана, арт-терапії (ігротерапія, лялькотерапія, казкотерапія, пісочна терапія); методики альтернативних засобів комунікації; зоотерапії та багато інших.