Умови проходження дистанційних курсів

  Організація навчального процесу за дистанційною формою навчання

  Організацію та навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації фахівців закладів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю за дистанційною формою навчання здійснює Навчальна частина Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія».

  Дистанційне навчання здійснюється на основі мережевих технологій на базі модульного динамічного об’єктно орієнтованого середовища для навчання Moodle (Open Source-проект, за ліцензією GNU GPL).

  Для того, щоб отримати доступ до роботи на дистанційних курсах, необхідно мати вільний доступ до інтернету та зареєструватися на платформі дистанційного навчання через електронну пошту (navchalnachastina@gmail.com) навчальної частини Державної реабілітаційної установи під своїм логіном та паролем за формою.


  Прізвище:

  Ім’я:

  По батькові:

  Назва установи та посада:

  E-mail (персональний):


  Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання здійснюється відповідно до Положення про курси підвищення кваліфікації фахівців закладів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю за дистанційною формою навчання в Державній реабілітаційній установі. У 2021 році пройти курси підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання зможуть вчителі-реабілітологи, вихователі соціальні по роботі з дітьми-інвалідами, соціальні педагоги .

  Слухачам курсів, які виконали навчальний план, захистили випускну роботу та здали залік, видається свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

  Навчання слухачів проходить у групі (10-12 осіб) у два етапи: І етап - дистанційний та ІІ етап – очний.


  І етап (дистанційний):

  - організаційно-настановна та самостійна робота: реєстрація слухачів на платформі дистанційного навчання заповнення анкети та зарахування їх до навчальної групи;


  Анкета

  слухача курсів підвищення кваліфікації фахівців закладів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю


  ПІБ* :

  *у давальному відмінку просимо звірити написання прізвища, ім’я та по батькові відповідно паспорта


  Дата народження:


  Місце проживання (область, район, місто, смт):


  Контактний телефон:


  Базова освіта, спеціальність та кваліфікація за дипломом:


  Місце роботи, посада:


  Загальний стаж роботи в реабілітації дітей з інвалідністю:


  Стаж роботи на займаній посаді:


  Кваліфікаційна категорія:


  Яку кількість дітей та якого віку ви обслуговуєте:


  У яких курсах, конференціях, семінарах тощо брали участь:


  Яким досвідом із власної реабілітаційної практики могли би поділитися з колегами:


  Відповіді на які проблемні питання у вашій роботі ви хотіли б отримати:


  Методичні посібники, розробки, рекомендації тощо потрібні вам або колегам вашого Центру:


  Ваші побажання та пропозиції щодо покращення роботи курсів підвищення кваліфікації :


  Дата:


  - знайомство з викладачами дистанційних курсів;

  - ознайомлення з графіком консультацій, темами лекцій та з темами підсумкових робот;

  - самостійна робота над завданнями курсу.

  На дистанційному етапі слухачі:

  - навчаються за веб-ресурсом (дистанційним курсом);

  - працюють із науковою та навчально-методичною літературою, електронними навчальними посібниками відповідно до тем лекцій;

  - виконують практичні завдання та беруть участь у поточному тестуванні;

  - спілкуються і консультуються з викладачами.


  ІІ етап (очний):

  - проходження практики у структурних підрозділах Державної реабілітаційної установи;

  - захист підсумкової роботи (підсумкова робота – це практичний результат підвищення фахової кваліфікації слухача, яка здійснювалася під керівництвом викладачів курсів);

  - загальний залік;

  - круглий стіл з обміну досвідом роботи.


  Зміст матеріалів дистанційних курсів знаходяться за такою єлектронною адресою:

http://dcsr.moodle.moippo.mk.ua